BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao

Địa chỉ

Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 186

Địa chỉ

Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: