BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL

Địa chỉ

tầng 8,9 tháp B, tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 19

Địa chỉ

tầng 8,9 tháp B, tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: