BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội

Địa chỉ

Tầng 3, Tòa nhà NO7-B3, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 236

Địa chỉ

Tầng 3, Tòa nhà NO7-B3, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: