BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Hoa Lâm - Shangri - La 5

Địa chỉ

532A Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 249

Địa chỉ

532A Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: