BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ

191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 39

Địa chỉ

191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: