BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia

Địa chỉ

72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 47

Địa chỉ

72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: