BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Vina Đại Phước

Địa chỉ

Dự án Hoa Sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 59

Địa chỉ

Dự án Hoa Sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: