BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Viễn thông ASIM

Địa chỉ

09 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 63

Địa chỉ

09 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: