BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam

Địa chỉ

Tầng 4, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 85

Địa chỉ

Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: