BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng

Địa chỉ

Văn phòng giao dịch C6 đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 87

Địa chỉ

Văn phòng giao dịch C6 đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: