BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

Địa chỉ

Tòa nhà VCN Tower, số 02 Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, Nha Trang

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 96

Địa chỉ

Tòa nhà VCN Tower, số 02 Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Phước Hải, Nha Trang

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: