BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Asiana Paramount

Địa chỉ

phòng 301, tầng 3, số 102A-B-C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 99

Địa chỉ

phòng 301, tầng 3, số 102A-B-C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: