BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ELEGANCE

Địa chỉ

Shophouse 24, toa nha Masteri An Phú, 179 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2023HÐM 19

Địa chỉ

Shophouse 24, toa nha Masteri An Phú, 179 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: