BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội

Địa chỉ

Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20HÐM 192

Địa chỉ

Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: