BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

21 HÐM 01

Địa chỉ

10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: