BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH QUY NHƠN

Địa chỉ

Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

21 HÐM 103

Địa chỉ

Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: