BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CÔ PHẦN MOBICAST

Địa chỉ

Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

21 HÐM 65

Địa chỉ

Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: