BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CP Đầu tư Bất động sản SIC

Địa chỉ

19 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

21 HÐM 80

Địa chỉ

19 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: