BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ QI.

Địa chỉ

Lô U.14b-16a, Đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, VN

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

21HÐM 63

Địa chỉ

Lô U.14b-16a, Đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, VN

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: