BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

A8 TFSI 4.0

Số lượng HH bị ảnh hưởng

33

Lý do thu hồi hàng hóa

The recall program to install the protective rubber gasket between the ppo hood and the engine compartment of the Audi A8 car imported and distributed by Asia Automobile Co., Ltd., is manufactured from January 2014 to December 12. / 2016 to overcome the phenomenon of rubber gaskets that may be deformed and loose during use.        

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Audi

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2020-11-14T17:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm