BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Áo phao bơi dành cho trẻ em (MS: HD211)

Số lượng HH bị ảnh hưởng

331

Lý do thu hồi hàng hóa

Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về độ nổi trên mặt nước lân 2

Cảnh báo nguy cơ

Trong tình huống khẩn cấp, sản phẩm có thể không cung cấp đủ độ nổi cần thiết để người dùng có thể nổi trên mặt nước.

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Thông tin từ ACCC cho biết, trong thời gian vừa qua, Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd đã tặng 3.319 sản phẩm trên cho một tổ chức cứu hộ biển ở Việt Nam có tên là Surf Life Saving Việt Nam. Nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Cục CT & BVNTD đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan: (i) dừng việc sử dụng sản phẩm và (ii) phối hợp với Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd để thực hiện việc thu hồi sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd

Địa chỉ

1/10 Kingston Dr, Helensvale QLD 4212, Australia

Mã số thuế

Điện thoại

+61 7 5665 8333

Email

customerservice@jetpilot.com.au

Website

https://jetpilot.com.au/

chương trình

Tên chương trình

Thu hồi sản phẩm áo phao bơi dành cho trẻ em của Công ty Jetpilot Australia PTY LTD

Địa điểm

phối hợp với Công ty Jetpilot Australia Pty Ltd

Phương thức

thu hồi

Chi phí thực hiện

0.00

Thời gian

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm