BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Audi A7, Audi A8, Audi Q7 (produced from 2013-2018)

Số lượng HH bị ảnh hưởng

182

Lý do thu hồi hàng hóa

Recalling Audi A7, A8, Q7 vehicles to replace fuel system low pressure piping for affected vehicles

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Audi

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

https://www.audi.vn/sea/web/vnvi.html

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2019-04-21T17:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm