BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Audi Q5 (produced 01/2017-08/2019)

Số lượng HH bị ảnh hưởng

618

Lý do thu hồi hàng hóa

Recall the Audi Q5 to replace the rear wheel fender fixing screw on the body of the affected vehicle

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Audi

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

https://www.audi.vn/sea/web/vnvi.html

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2020-01-19T17:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm