BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

BMW Series 3

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

Recalls involving the faulty airbag inflators supplied by Takata to BMW. 3 Series models from the 2000 through 2006 model years built between May 1999 and August 2006 which is E46 generation.

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2014-07-31T10:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm