BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

LGE OLED TV

Số lượng HH bị ảnh hưởng

1304

Lý do thu hồi hàng hóa

LGE offer free repair of their OLED TV power boards in Vietnam due to a possible heating risk. List of OLED TV model, which might be affected: STT OLED TV models were sold in Viet Nam 1 OLED65C7 2 OLED65E6 3 OLED65E7 4 OLED65G7 5 OLED65W7 6 OLED65W8 7 OLED65W9 8 OLED77C9 9 OLED77G7 10 OLED77W7 11 OLED77W8 12 OLED77W9

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

LGE

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2020-10-26T17:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm