BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

PIAGGIO LIBERTY ABS 125 3V I.E

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

In extreme operating conditions such as overloaded and bumpy vehicles, some chassis are at risk of reducing firm stiffness at the bend of the main pipe, and in some cases may cause cracks after a long period of use.

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

PIAGGIO

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

20170126

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm