BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Toyota Prado and Hiace

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

The engines in the involved vehicles contain valve springs which could have been produced with corrosive pitting on the surface of the springs. The corrosive pitting could lead to fatigue cracks, which could result in breakage of the valve springs over time.

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2013-12-29T10:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm