BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

Volvo XC90, XC60, XC40, V90, S90

Số lượng HH bị ảnh hưởng

732

Lý do thu hồi hàng hóa

Update emergency brake control software

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Volvo

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

2020-03-19T17:00:00.000Z

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm