BVNTD

Khi cho rằng tổ chức, cá nhân kinh doanh xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người tiêu dùng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân này tiến hành thương lượng với mình hay không?