BVNTD

Month: February 2021

Công bố “Chỉ số trao quyền người tiêu dùng khu vực ASEAN”

Ngày 11 tháng 01 năm 2021 – Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN  (ASEAN Committee on Consumer Protection – ACCP) công bố Báo cáo của Dự án Thí điểm về Chỉ số Trao quyền Người tiêu dùng khu vực ASEAN 2020 (ACEI 2020). Hoạt động xây dựng Chỉ số ACEI 2020 là một …

Công bố “Chỉ số trao quyền người tiêu dùng khu vực ASEAN” Read More »