BVNTD

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định thế nào về việc áp dụng điều khoản trọng tài trong giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ?