BVNTD

Một người bạn cho tôi biết anh ấy đã được doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối xe máy điện A gọi điện đề nghị đưa xe máy điện A đến trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để tiến hành thay thế hệ thống phanh trước do lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Doanh nghiệp này cũng cho biết họ đang thực hiện chương trình triệu hồi sản phẩm xe máy điện A để thay thế hệ thống phanh trước tại Việt Nam và một số nước khác, tuy nhiên họ không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chỉ thông báo đến từng khách hàng mà họ biết. Hành vi không thông báo công khai nói trên có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử phạt không?