BVNTD

Tôi có ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truy cập Internet với thời hạn là 1 năm. Trước khi tiến hành lắp đặt dịch vụ, công ty đã yêu cầu tôi nộp trước tiền cước phí cho 3 tháng đầu, các tháng tiếp theo sẽ được nộp theo từng tháng. Trong quá trình sử dụng, vào ngày thứ 10 của tháng thứ tư, internet tại nhà tôi bị mất tín hiệu và tôi không thể truy cập được. Sau nhiều lần liên hệ, công ty cho biết đang tiến hành sửa chữa, bảo trì hệ thống trong thời gian gần 10 ngày. Tôi đã gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng nhưng công ty buộc tôi phải trả toàn bộ tiền cước sử dụng dịch vụ trong tháng thứ 4 và giải thích rằng do tiền cước được thu theo từng tháng. Như vậy có đúng không?