BVNTD

Tôi đã ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và thuê bao di động trả sau với một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên do sơ suất nên trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực tôi đã để thất lạc bộ hợp đồng. Tôi đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ cung cấp một bản sao hợp đồng cho tôi nhưng phía nhà cung cấp không đồng ý và cho rằng họ không có trách nhiệm phải làm việc này. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử phạt không?