BVNTD

Tôi đang có ý định mua một căn hộ chung cư, phía công ty bán căn hộ có đưa cho tôi một bản hợp đồng để ký kết. Qua tham khảo mẫu hợp đồng đã đăng ký của công ty này trên website của Cục Quản lý cạnh tranh, tôi phát hiện có nhiều điều khoản khác biệt. Hợp đồng mà công ty đưa cho tôi có nhiều điều khoản gây bất lợi cho người tiêu dùng. Khi tôi hỏi lý do sự khác biệt thì công ty cho biết họ đã chỉnh sửa hợp đồng tuy nhiên chưa kịp đăng ký lại, vì vậy đề nghị tôi cứ ký vào hợp đồng mới này. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử phạt không?