BVNTD

Tôi đặt mua một chiếc áo màu đỏ của Công ty A trên trang thương mại điện tử của Công ty A. Khi sản phẩm được chuyển đến, tôi đã thanh toán đầy đủ các chi phí, nhưng khi mở thùng hàng ra thì phát hiện chiếc áo không phải màu đỏ. Tôi đã liên lạc với Công ty A để phản ánh nhưng nhân viên của công ty đã có thái độ không tốt. Khi gặp trường hợp này tôi phải làm gì?