BVNTD

Tôi đặt mua một đôi giày da qua website bán hàng trực tuyến của hãng giày. Bên bán yêu cầu tôi xác nhận các thông tin để chuyển hàng đến và thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng ngân hàng. Tôi có quyền yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn, chứng từ để làm bằng chứng tôi đã trả tiền không?