BVNTD

Tôi mua bộ nồi inox tại một cửa hàng đồ gia dụng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, người bán hàng đã không cung cấp hóa đơn bán hàng (mặc dù tôi đã có yêu cầu) và giải thích rằng do số tiền thanh toán không nhiều nên cửa hàng không cung cấp hóa đơn. Như vậy có đúng không?