BVNTD

Tôi mua chiếc tủ lạnh tại một cửa hãng điện máy, phiếu bảo hành ghi thời hạn bảo hành là 18 tháng. Tuy nhiên sau 1 tháng thì tủ có hiện tượng không đông lạnh, tôi yêu cầu nhân viên bảo hành của hãng đến kiểm tra thì được biết tủ bị lỗi dàn lạnh. Nhân viên bảo hành cho biết tôi cần phải đưa tủ lạnh đến trung tâm bảo hành để sửa chữa và yêu cầu tôi phải chịu chi phí để vận chuyển tủ lạnh đến trung tâm bảo hành. Thời gian sữa chữa là khoảng 20 ngày. Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử phạt không?