BVNTD

Tôi mua một chiếc tivi LCD tại cửa hàng điện máy C với thời hạn bảo hành là 12 tháng. Sau 4 tháng sử dụng, tivi có hiện tượng không lên hình, tôi đã mang tivi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa. Trong 6 tháng sau đó tôi đã phải tiếp tục mang tivi đến trung tâm bảo hành thêm 3 lần nữa để yêu cầu sửa chữa cho cùng một lỗi như trên. Tuy nhiên, vào lần thứ 4 thì trung tâm bảo hành từ chối bảo hành với lý do không thể khắc phục được nữa và yêu cầu tôi mang tivi về. Như vậy tôi phải làm gì?