BVNTD

Tôi mua một chiếc tủ lạnh tại một cửa hàng điện máy có uy tín, phiếu bảo hành ghi rõ thời hạn bảo hành là 18 tháng. Tuy nhiên mới dùng được 1 tháng thì tủ lạnh có hiện tượng hỏng hệ thống làm lạnh. Tôi yêu cầu cửa hàng/ trung tâm bảo hành đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nhân viên kỹ thuật đã yêu cầu tôi tự vận chuyển tủ lạnh đến trung tâm bảo hành để được sửa chữa. Thời gian sửa chữa là khoảng 20 ngày. Tôi phải làm gì trong trường hợp này?