BVNTD

Tôi mua nồi cơm điện của một cửa hàng điện máy A. Trong quá trình sử dụng, sản phẩm đã gặp phải lỗi kỹ thuật dẫn đến chập điện và cháy. Tôi đã thông báo đến cửa hàng điện máy A và được cửa hàng điện máy A xác nhận sự việc trên là do lỗi kỹ thuật của sản phẩm. Vậy tôi có được yêu cầu cửa hàng điện máy A bồi thường những thiệt hại do lỗi kỹ thuật của sản phẩm gây ra không?