BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Doanh Estella

Địa chỉ

Saigon Centre Tháp 2, P26-03, số 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

028.38.218.000

Fax

028.38.213.541

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 161

Địa chỉ

Saigon Centre Tháp 2, P26-03, số 67 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: