BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Địa chỉ

Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Mã số thuế

Điện thoại

0236.3626268

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 222

Địa chỉ

Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: