BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ

Địa chỉ

125C, Khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 14

Địa chỉ

125C, Khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: