BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô

Địa chỉ

Số 614 lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 89

Địa chỉ

Số 614 lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: