BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Vie Chanel

Địa chỉ

222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 08

Địa chỉ

222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: