BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THE SANG

Địa chỉ

Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 90

Địa chỉ

Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: