BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang

Địa chỉ

16 Phước Long, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2023HÐM 26

Địa chỉ

19 Đường 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: