VCCA

Danh mục hàng hóa có khuyết tật

Tại Việt Nam

STT Thông tin hàng hóa Tên doanh nghiệp Số lượng hàng hóa bị ảnh hưởng Lý do thu hồi hàng hóa

11

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro (FYBAAY); 2: Q5 Design 2.0 TFSI Quattro (FYBCAY); 3: Q5 Design 45 TFSI Quattro (FYBCAY); 4: Q5 Sport 2.0 TFSI Quattro (FYBBAY); (Sx 01/2017-08/2019) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 618 Thay thế vít lắp cố định ốp chắn bùn bánh sau vào thân xe

12

Audi Q3 2.0 TFSI QUATTRO (Sx 06/2017-07/2017) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 25 Cập nhật phần mềm bộ điều khiển bo mạch nguồn

13

Audi Q5 (2.0 TFSI quattro) ; Q5 Design (2.0 TFSI quattro); Q5 Design (45 TFSI quattro); Q5 Sport (2.0 TFSI quattro; Q5 Sport (45 TFSI quattro) (Sx 07/2015-12/2018) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 566 Gia cố ốp chắn bùn

14

Audi Q5 Sport & Q5 Design (2.0 TFSI Quattro) (Sx 07/2018-03/2019) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 21 Kiểm tra và thay thế (nếu cần) xy lanh phanh chính

15

Audi A7, A8, Q7 3.0 TFSI (sx 2013-2018) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 182 Thay thế đường ống áp suất thấp của hệ thống nhiên liệu

16

Audi A6 TFSI 2.0 (sx 01/01/2009-01/12/2011) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 103 Thay thế cụm túi khí phía trước ghế phụ

17

Audi A6 (TFSI 2.0); A5 (TFSI 2.0) (Sx 2011-2016) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 401 Kiểm tra đọc lỗi và cập nhật phần mềm hộp điều khiển động cơ, phụ trách điều khiển bơm nước làm mát phụ

18

Audi A5 Sportback 2.0; A6 (sx 01/2011-03/2017) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 20 Thay thế bơm nước phụ

19

Audi Q3 (sx 06/2014-11/2016) Công ty TNHH Ô tô Á Châu 33 Kiểm tra, cập nhật phần mềm hộp điều khiển xử lý thông tin

20

Audi A4 và A5 Công ty TNHH Ô tô Á Châu 89 Thay thế nẹp chỉ (mạ crom) trên màn lưới loa cửa